Úvod > Kalendář akcí > Originál Lipnické bible v Klementinu
Výstavy

Originál Lipnické bible v Klementinu

Kdy 1. září 2021 – 15. září 2021
Originál Lipnické bible je vystaven od 1. do 15. září 2021 v Zrcadlové síni Klementina v Praze, která je součástí Národní knihovny ČR.
Vznik a historie Lipnické bible
Když v květnu 1421 neznámý písař dopisoval v Lipnici poslední řádky obsáhlé latinské bible, na níž usilovně pracoval už přinejmenším celý uplynulý rok, České království se zmítalo ve víru vleklé nábožensko -politické krize a k tomu muselo čelit vojenskému nátlaku usilujícímu složitou situaci vyřešit hlavně rychle a rázně. Lipnice nad Sázavou tehdy patřila jednomu z nejmocnějších mužů země, Čeňkovi z Vartenberka. Ten zde v hradní kapli již před čtyřmi lety nechal za skandálních okolností vysvětit na kněze přívržence kalicha. O několik málo dní, nanejvýš týdnů později – začátkem června 1421 – se pak tento český šlechtic zúčastnil slavného sněmu v Čáslavi, na němž byla odmítnuta platnost korunovace Zikmunda Lucemburského a naopak přijata závaznost základního husitského programu ve znění Čtyř pražských artikulů...

Lipnická bible, dosud málo známý latinský rukopis uložený v USA, je tichým svědkem neklidného času husitských válek. Jeho unikátnost spočívá nejen ve stáří, ale také v tom, v jak zachovalém stavu je. Bible obsahuje nejen výtvarný doprovod, ale i množství osobních poznámek, jak text vykládat v tehdejších diskusích mezi katolíky a kališníky. S velkou pravděpodobností ji v době husitských válek užívaly obě znepřátelené strany, takže knihu můžeme i v současné době brát jako symbol inspirující smíření v Čechách.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021