!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Výlety > Cesty poznání > Výlet do míst posledního odpočinku sv. Zdislavy
Výlet do míst posledního odpočinku sv. Zdislavy
">

Výlet do míst posledního odpočinku sv. Zdislavy

Historie baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je úzce spojena s působením Havla z rodu Markvarticů a jeho manželky sv. Zdislavy. První písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1252, dnešní monumentální barokní chrám dal v roce 1699 vybudovat František Antonín Berka.
Jablonné v PodještědíChrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, v roce 1996 povýšený na baziliku minor, patří k nejmonumentálnějším ukázkám českého barokního stavitelství. Prohlídka zahrnuje chrám s hrobkou sv. Zdislavy, refektář a ambity kláštera dominikánů.

Zámek Lemberk leží v obci Lvová u Jablonného v Podještědí. Předchůdcem dnešní zámecké budovy byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy. Nejznámější z držitelů byl jistě Havel z rodu Markvarticů, jehož manželka Zdislava měla na svou dobu neobyčejné sociální cítění. Finančně podporovala klášterní špitál a chudobinec. Spolu s Havlem se podílela na výstavbě města Jablonného i na založení tamního kláštera.

zámek LemberkPodle průzkumu jejích kosterních pozůstatků se dožila věku 30-35 let a zemřela patrně na TBC krátce před rokem 1252. Její dobročinné skutky se staly legendami a v roce 1995 byla prohlášena za svatou. Památku sv. Zdislavy připomíná Zdislavina světnička a také Zdislavina studánka, která se nachází pod zámkem.

S osudy sv. Zdislavy je spojeno i nedávno objevené podzemí johanitské komendy v Českém Dubu. Dlouhá léta se mělo za to, že komenda zanikla v dobách husitských válek, avšak v letech 1991–1993 byla znovu objevena a zpřístupněna veřejnosti, a to včetně románské kaple sv. Jana Křtitele, románsko-gotické síně a menšího sálu konventu. Románské a gotické památky v Českém Dubu představují v českých zemích naprostý historický unikát.

1. Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů v Jablonném

Jablonné v Podještědí, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory

2. Pohled do čapího hnízda z vyhlídkové věže v Jablonném v Podještědí

Jablonné v Podještědí, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory

3. Zámek Lemberk – domov léčitelky sv. Zdislavy

Jablonné v Podještědí, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory

4. Johanitská komenda v Českém Dubu

Český Dub, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory