!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Výlety > Cesty poznání > Výlet na poutní místo Hejnice na úbočí Jizerských hor
Výlet na poutní místo Hejnice na úbočí Jizerských hor
"> "> "> "> "> ">

Výlet na poutní místo Hejnice na úbočí Jizerských hor

Město Hejnice leží na severním úpatí Jizerských hor v údolí řeky Smědé. Jeho historie byla odedávna úzce spjata s poutním místem, jehož vznik podle pověsti spadá do roku 1211. Na uzdravování nemocných zřejmě měla vliv léčivá voda, pramenící v nedalekých Lázních Libverda.
HejniceZa svůj rozkvět vděčí poutní místo v Hejnicích řádu františkánů, jehož klášter zde roku 1692 založil hrabě František Gallas. Ve třicátých letech 18. století pak starší kostel nahradila impozantní bazilika minor Navštívení Panny Marie s ambity. V interiéru ve východní boční kapli si prohlédněte polní oltář, který na svých vojenských taženích využíval Albrecht z Valdštejna a který kostelu věnovala jeho druhá manželka Isabela. Na hlavním oltáři stojí v pozlacené skříňce soška Panny Marie ze 14. století, jíž se díky neobvykle usměvavé tváři říká Mater Formosa, Sličná Matka.

lázně Libverdalázních Libverda si prohlédnete kolonádu i klasicistní a empírové lázeňské pavilony, ale skutečným symbolem lázní je unikátní výletní restaurace Obří sud, budova ve tvaru ležícího sudu. Je 11 metrů vysoká, 14 metrů dlouhá a 10 metrů široká a návštěvníky lázní a Jizerských hor vítá od roku 1931. Ač unikátní, není to jediná budova s tak zvláštním tvarem. Několik soudků léčivé vody z Lázní Libverda si roku 1583 nechal do Drážďan poslat saský kurfiřt August I. a na svá vojenská tažení ji vozíval i Albrecht z Valdštejna, samotné lázně ovšem vznikly až ve druhé polovině 18. století. Nejstarším pramenem byla Boží voda, další postupně získávaly jména členů rodiny Clam-Gallasů: svá jména do pravenů vtiskla Marie, Vilemína, Eduard, Josef, Bierbon nebo Hubert.

Nad údolím s lázněmi se tyčí masiv Smrku, s nadmořskou výškou 1 124 metrů nejvyšší hory české části Jizerských hor.

3. Zdraví si udržuji a buduji ve Spa Resortu Libverda

Lázně Libverda, Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory